Referencie

 • A - KLINIK BRATISLAVA, s.r.o. Jelačičova 8, Bratislava
 • Bárdi Auto Slovakia s.r.o., Gazdovský rad č. 41, Šamorín
 • Cloetta Slovakia, s.r.o. Ul. Zeppelina 5, Levice
 • DENTAL CARE Dr. Rosa, s. r. o. Ušiakova 2, Bratislava
 • Očná klinika NeoVízia , Tematinská 5/A, Bratislava
 • Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivanská cesta 22, Bratislava
 • PURA, spol. s r.o., Kračanská 785/41, Dunajská Streda
 • Slovenské národné múzeum – Historické múzeum  Vajanského nábrežie 2, Bratislava
 • THALION, gastroentero – hepatologické centrum Tomášikova 50/C, Bratislava
 • Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Chorvátska 5, Bratislava,
 • ďalší klienti...