Prevádzkové poriadky, posudky o riziku, poradenstvo v hygiene, epidemiológii

 1. Zariadenia, pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom
      - kozmetika
      - kaderníctvo
      - manikúra a nechtový dizajn
      - pedikúra
      - masáže
      - nastreľovanie náušníc
      - permanentný make-up
      - sauna
      - solárium
      - tetovanie
 2. Zdravotnícke zariadenia
      - ambulancia
      - zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
      - stacionár
      - spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
      - agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
      - záchranná služba a dopravná zdravotná služba
      - lekárne
 3. Ubytovacie zariadenia, hotely
 4. Stravovacie zariadenia
  - bufety
  - jedálne
  - reštuarácie
 5. Bazény, vírivky, plavárne, kúpaliská
 6. Pohrebná služba, pohrebisko
 7. Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu s chemickými faktormi (stolárstvo, autoservis, tlačiareň, foto prevádzky, laboratórium, zubná technika,lekáreň, zámočníctvo, kovovýroba, čistiareň, práčovňa, oprava obuvi, drogéria, stavebniny, kameňolom, roľnícke družstvo ...)
 8. Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti  s expozíciou hluku (stolárstvo, autoservis, tlačiareň, zubná technika, zámočníctvo, kovovýroba, kameňolom, roľnícke družstvo, zlievarne, priemysel ...)
 9. Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených vibráciám
 10. Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených optickému žiareniu (lasery)
 11. Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených elektromagnetickému žiareniu
 12. Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených biologickým faktorom
 13. Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti zamestnancov vystavených azbestu
 14. Posúdenie zdravotných a bezpečnostných podmienok pri práci s bremenami
 15. Sanitačný poriadok (lekárne, reštaurácie, čerpacie stanice, výrobné závody...)
 16. Konzultácie pri zavádzaní systému správnej výrobná praxe a HACCP v stravovacích prevádzkach