Meranie, analýzy a kontroly

  • Meranie celkovej fyzickej záťaže pri práci
  • Meranie a hodnotenie odozvy organizmu na tepelnú záťaž
  • Ergonomický audit pracovného miesta
  • Orientačné merania: umelé osvetlenie, hluk, teplota (kontaktné, bezkontaktné meranie), rýchlosť prúdenia vzduchu, vlhkosť, atmosferický tlak, obsah 02 v ovzduší, pH  (na orientačné merania používame prístroje nižšej triedy presnosti ako na akreditované merania, najmä prístroje TESTO, ToxiRAEII, HANNA)
  • Zabezpečenie akreditovaných meraní